Ultimele noutati
06-10-2007
Unităţi spitaliceşti

Amenajări şi lucrări de reparaţii la unitaţi spiteliceşti

31-01-2007
Fonduri structurale postaderare

IPCMG SA ofera servicii integrate de consultanta si proiectare pentru accesarea fondurilor structurale europene de catre toate categoriile de...

 
Portofoliu / Cercetare

Lucrari recente

1. Elaborarea indicatorilor de competitivitate
si stabilirea metodologiei de evaluare a competitivitatii
de produs, tehnologie, firma si sector.

Lucrarea a fost contractata si realizata in cadrul Programului de cercetare CALIST, IPCMG avand calitatea de Coordonator al consortiului format pe proiect.
A fost cercetata literatura de specialitate in domeniul competitivitatii, modelele si metodologiile de analiza a competitivitatii in tari ca Marea Britanie, Irlanda, Finlanda, Franta. Au fost analizate punctele tari si punctele slabe ale metodologiilor elaborate pana in prezent pe plan extern si intern.
Cercetarea s-a materializat printr-un document final “Ghid metodologic de evaluare a competitivitatii la nivel de sector si intreprindere” prin constructia unui indice compozit bazat pe patru parametrii calculati ca medie ponderata a 11 indicatori statistici. Metoda de evaluare a competitivitatii, a fost denumita metoda IPCMG – INS, si a fost folosita pentru calculul competitivitatii economice a trei sectoare industriale, respectiv pentru cel putin 3 intreprinderi din fiecare sector industrial analizat.

2. Reactualizarea strategiei de componente auto
Lucrarea a fost contractata si realizata in cadrul Programului de cercetare sectorial, coordonat de Ministerul Economiei si Comertului, IPCMG avand calitate de Coordonator al consortiului format pe proiect.
S-au facut cercetari privind compararea sectorului de componente auto pe plan intern cu situatia pe plan extern, structura componentistilor din Romania si afilierea/asocierea lor, tendinte privind solutiile constructive pe plan intern si extern, potentialul inovator de CD existent si de perspectiva etc. inclusiv analiza SWOT a sectorului pe plan extern si intern.
Pornind de la premizele ca industria de automobile este un adevarat “motor” al oricarei industrii moderne si implicit a oricarei economii puternice si ca Romania are in prezent un potential bun d.p.d.v. tehnic si uman si ca poate fi inclusa in planurile de investitii directe ale marilor companii producatoare de autoturisme, studiul pe baza rezultatelor cercetarilor efectuate, a fundamentat un set de recomandari pentru stabilirea strategiei ministeriale/guvernamentale privind dezvoltarea sectorului de componente auto din Romania.

3. Strategia de relansare economica si
eficientizarea pe termen scurt si mediu
a subramuriiarmaturi industriale si sanitare.

Lucrarea a fost contractata si realizata in cadrul Programului de cercetare RELANSIN, IPCMG avand calitatea de Responsabil institutional in cadrul consortiului format pe proiect.
Fabricatia de armaturi industriale in Romania are un istoric bogat si prin capacitatile de productie existente reprezinta un sector important din cadrul industriei prelucratoare din Romania.
S-au facut cercetari, utilizand in special metoda comparatiei, privind nivelul competitivitatii la nivel de produs, tehnologie, intreprindere respectiv sector. Coroborat si cu cercetarile de piata realizate a rezultat un program de masuri pentru restructurare, modernizare si eficientizarea sectorului.

copyright 2007 sc IPCMG sa. all rights reserved

Hosting by Intelsoft Mentenanta calculatoare 

Website by: Bidimensional.