Ultimele noutati
06-10-2007
Unităţi spitaliceşti

Amenajări şi lucrări de reparaţii la unitaţi spiteliceşti

31-01-2007
Fonduri structurale postaderare

IPCMG SA ofera servicii integrate de consultanta si proiectare pentru accesarea fondurilor structurale europene de catre toate categoriile de...

 
Proiectare / Sistematizare

SISTEMATIZARE URBANA

“Cladirile si transportul absorb jumatate din consumul de energie”
Christofer Flavin – Nicholas Leussen

Prin solutiile de sistematizare urbana, arhitectii dar mai ales autoritatile cu responsabilitati in domeniul sistematizarii urbane, trebuie sa caute echilibrul necesar intre densitatea urbana si zonele libere (verzi), intre confort si necesitatea de a circula, de acest echilibru depinzind consumul de energie cerut de cladiri si transport, implicit gradul de protejare a mediului inconjurator.

Pornind de la principiile de mai sus, arhitectii specializati pe probleme de sistematizare acorda foarte mare importanta modului de amplasare a unei constructii, fie ca este vorba de o constructie individuala sau de un grup de constructii. Prin proiectul lor, rezolva multe probleme ale colegilor care vor realiza proiectul de executie al constructiilor. Oferta cuprinde toate categoriile de proiecte de sistematizare cerute de lege, indeosebi in faza PUD sau PUZ, inclusiv intocmirea documentatiilor pentru acorduri si avize si obtinerea acestora in numele beneficiarilor.
Studii si documentatii de fundamentare a cererilor pentru concesionare terenuri in parteneriat public privat este o alta oferta interesanta a colectivului de sistematizare

Prin studii si cercetari proprii incercam sa abordam o noua gindire privind “sistematizarea rurala” care sa elimine discrepantele existente intre localitatile rurale din Romania si cele din tarile europene dezvoltate.


SISTEMATIZARE INDUSTRIALA

In colaborare cu specialitatile de engineering, arhitectura, constructii, instalatii, colectivul de sistematizare ofera servicii de:
1. plan general pentru incinte industriale noi
2. plan general pentru dezvoltari
3. remodelare plan general pentru incinte existente
4. solutii pentru zona preuzinala, legatura intre localitatea urbana / rurala si incinta industriala

Planul general cuprinde atit amplasarea cladirilor, depozitelor etc. cit si traseul si dimensiunile cailor de circulatie, utilitatile necesare (centrala termica, statii electrice de transformare, statii de pompare si inmagazinare apa, statii pentru gaze naturale si tehnice etc.), traseul retelelor uzinale pentru energie electrica, gaze, apa, canalizare etc., imprejmuiri si porti.

Desenele se elaboreaza si redacteaza in 2 D si 3 D.

copyright 2007 sc IPCMG sa. all rights reserved

Hosting by Intelsoft Mentenanta calculatoare 

Website by: Bidimensional.