Telefon: 021 3184546   Email: ipcmg@ipcmg.ro

Consultanta Fonduri Europene / Structurale

I P C M G » Servicii » Servicii de consultanta/proiectare pentru Dezvoltare/Modernizare prin Fonduri Europene

De peste 8 ani oferim clienților noștri servicii de consultanță în vederea obţinerii finanţării și implementării proiectelor din fonduri europene.

Serviciile pe care le oferim clienților noștri se bazează pe experienţa acumulată în elaborarea și implementarea unui număr mare de proiecte.

CHEIA SUCCESULUI?

Oferta noastra cuprinde servicii de la A la Z in vederea obtinerii finantarii si implementarii proiectului, parcurgand, dupa caz, urmatorii pasi importanti:

 • Servicii pentru obtinerea finantarii:
  • Identificarea obiectivelor proiectului; Analiza eligibilitatii – GRATUIT;
  • Elaborarea documentatiei suport pentru obtinerea finantarii, dupa caz (Studiu de fezabilitate/ Plan de afaceri/ Studiu de piata ), inclusiv documentatii pentru obtinere acorduri si avize;
  • Intocmire proiect de executie, matur, conform cerintelor din Ghidul Solicitantului;
  • Intocmirea Cererii de finantare.
 • Servicii pentru implementarea proiectului:
  • Intocmirea dosarului pentru cerere de plata/rambursare;
  • Intocmire Cereri de oferta pentru achizitii utilaje/echipamente/dotari;
  • Elaborare Caiete de sarcini pentru organizarea licitatiilor;
  • Asistenta tehnica pentru Comisiile de licitatie;
  • Asistenta tehnica in santier pentru lucrarile de C+M.

Am realizat un numar de 36 studii si proiecte pentru finantare din fonduri europene, avand ca beneficiari intreprinderi mari, mijlocii, institute de cercetare-dezvoltare si UAT.

Intr-o piata , puternic concurentiala , firmele mici sau mari, isi doresc un loc cat mai sigur pe piata si de aceea, prin granduri Europene sau Guvernamentale sunt preocupate sa investeasca pentru modernizarea sau dezvoltarea productiei prin achizitionarea de echipamente, utilaje, dotari pentru automatizare, informatizare si logistica performanta!

Oferim consultanta in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 pentru urmatoarele OBIECTIVE:

 • Axa Prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic crearea, modernizarea şi extinderea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic, inclusiv dotare
 • Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, inclusiv dotare cu instalații, echipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, mașini, inclusiv noi tehnologii crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente.

Unitatile Administrativ Teritoriale (UAT) sunt preocupate sa identifice solutii pentru rezolvarea principalelor probleme ale comunitatilor:

 • Dezvoltare urbană : Realizarea coeziunii sociale, economice şi teritoriale şi asigurarea competitivităţii economice;
 • Eficiență energetică : Reducerea consumurilor de energie nesustenabile in infrastructura, cladiri publice si rezidentiale;
 • Protectia Mediului : Reducerea nivelului de poluare ridicat în zonele urbane;
 • Punerea in valoare a resurselor de patrimoniu : Cladiri de patrimoniu cultural slab valorificate.

Oferim consultanta in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 pentru urmatoarele OBIECTIVE:

 • Axa Prioritară 3 - Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile publice:
  • eficiență energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a acestora;
  • eficiență energetică a clădirilor rezidențiale, inclusiv măsuri de consolidare a acestora.
 • Axa Prioritară 4 - Dezvoltare urbană durabilă:
  • revitalizarea zonelor urbane ;
  • clădiri pentru activități educative, culturale și recreative;
  • creșe, grădinițe, licee tehnologice, școli profesionale și tehnice.
 • Axa Prioritară 5 - Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural:
  • restaurarea, protecția și valorificarea patrimoniului cultural.
 • Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale:
  • reabilitarea/modernizarea/ dotarea cu echipamente a spitalelor judeţene de urgenţă;
  • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii medicale (ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe);
  • construirea / reabilitarea / modernizarea / dotarea centrelor comunitare de intervenţie integrată;
  • reabilitare / modernizarea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială, construcţie / reabilitare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc.