Telefon: 021 3184546   Email: ipcmg@ipcmg.ro

Reabilitare / Dezvoltare Retele Alimentare cu apa si canalizare - Statii de epurare ape uzate

I P C M G » Servicii » Proiectare

Majoritatea comunitatilor urbane si rurale au fixate in programele lor de modernizare obiective care tintesc:

 • asigurarea accesului majoritatii populatiei la sistemul de alimentare cu apa si canalizare;
 • imbunatatirea calitatii apei potabile furnizate populatiei;
 • asigurarea alimentarii continue cu apa potabila de calitate a locuitorilor;
 • asigurarea condiilor cerute de normele si normativele in vigoare pentru interventii in caz de incendiu;
 • reducerea poluarii solului si a apelor subterane, reducerea poluarii apelor de suprafata prin reabilitarea retelelor de canalizare;
 • conformarea la cerintele Directivei 98/83/CEE privind calitatea apei destinate consumului uman si ale Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orasenesti, modificata prin Directiva 98/15/CEE;

Realizarea acestor obiective conduc la:

 • cresterea calitatii vietii si imbunatatirea starii de sanatate a populatiei;
 • imbunatatirea conditiilor igienico-sanitare ale locuitorilor si a activitatilor din zona;
 • sprijinirea activitatilor economice, comerciale si turistice prin dezvoltarea unei infrastructuri minimale.

IPCMG a realizat zeci de proiecte pentru reabilitarea si/sau dezvoltarea infrastructurii urbane , care au contribuit pentru comunitatile unde am avut interventii , la atingerea obiectivelor mai sus mentionate.

Modernizarea si Extinderea Sistemului de Alimentare cu Apa, Canalizare si Excutie Statie de Epurare noua in localitatea Predeal Faza : S.F.

Au fost proiectate :

 • Sisteme de reabilitare pentru retele stradale de alimentare cu apa potabila, in lungime totala de cca 7500m, utilizand solutii constructive moderne;
 • Sisteme de reabilitare pentru retele stradale de canalizare, in lungime totala de cca 6200 m, cu solutii constructive moderne;
 • Rezervor de apa potabila, capacitate 1000 mc;
 • Statie de pompare pentru alimentarea rezervorului, echipata cu 2+1 Electropompe, Q= 8l/s/pompa
 • Statie de epurare ape uzate, dimensionata pentru deservirea a 12100 L

REABILITARE, MODERNIZARE STRAZI, SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA, CANALIZARE APE UZATE SI PLUVIALE, inclusiv statii de pompare, bazine de retentie.

Au fost elaborate si puse in opera un numar de 46 proiecte in municipiile CAMPINA cartier ERUPTIEI, cartier SLOBOZIA, cartier CAMPINITA si GIURGIU, Cartier TEATRU DE VARA, cartier BALANOAIA

Conducta de aductiune pentru alimentare cu apa Potabila localitate A MUNICIPIU CAMPINA

CONDUCTA MAGISTRALA DE ADUCTIUNE CU APA DE LA STATIA DE POMPARE VOILA (ZONA PALTINU) LA REZERVOARELE DE INMAGAZINARE SI STINGERE INCENDIU (FINANTARE DIN FONDURI EUROPENE)

 • diametrul Dn 600-700
 • Q = 125 l/s
 • Pn = 10÷16 barr
 • Lungime = 7 km